Как се прави основа за тъкане на одеяла

delimiter image
Тъкането е сложен и прецизен процес. Вижте част от него във видеото.

Навиване на основата от Гатера на Тамбура – част 1. Както сте запознати тъкането е сложен и бавен процес. За да се изтъче дадено изделие трябва да се преплитат нишни в две посоки. По освона и по вътък. Днес ще Ви покажем как се прави основата за тъкане т.е. Основното косно. Тук виждате как от наредените на стойката бобини (гатер), нишките се прехвърлят на тамбура. Цялата машина се казва сновило. Този процес се повтаря многократно, до достигане на необходимете нишки в цялото кросно. Например се правят 20 повторения. Всеки един повтор съдуржа 100 нишки – толкова колкото бобини има на гатера. Ние то Блайв пазим Българските щарки и традиций. Може да видите и поръчате готовите изделия на www.zanaiat.bg